Doelgroep

Bij Biemond Zorgalternatief richten we ons op een diverse groep cliënten met multicomplexe problemen. Onze doelgroep, vaak gediagnosticeerd met autisme als hoofddiagnose, omvat individuen die vertrouwd zijn met een breed scala aan uitdagingen, waaronder HB intelligentie, hechtingsproblematiek, AD(H)D, uitdagend gedrag en andere comorbiditeiten. 
 
Onze aanpak is systemisch gericht, waarbij we niet alleen naar het individu kijken, maar ook naar zijn of haar interacties binnen het bredere systeem. Door deze holistische benadering streven we ernaar om duurzame veranderingen te bewerkstelligen en de cliënten te ondersteunen bij het ontwikkelen van vaardigheden voor een betere integratie in hun omgeving.
 
Het is belangrijk op te merken dat hoewel we een breed scala aan uitdagingen aanpakken, er enkele hulpvragen zijn waarvoor Biemond Zorgalternatief niet primair is ingericht. Dit omvat gedragsproblemen waarbij fysieke agressie een directe rol speelt, eetproblematieken, problemen met drank en drugs, verstandelijke beperkingen en somatische vraagstukken.