Wie zijn wij?

 

Team algemeen

De medewerkers van Biemond Zorgalternatief hebben jarenlange werkervaring binnen het vakgebied en werken allen volledig vanuit hun hart. Ons ‘’zorg team’’ bestaat uit ambulant begeleiders, jeugd en gezinsprofessionals, counselors , en Dog Assisted Coaches met allen een relevant diploma, VOG, geverifieerde werkervaring en getoetste deskundigheid. Daarnaast wordt Biemond Zorgalternatief achter de schermen ondersteund door een administratief medewerker, ICT’er en de mensen van de cliënt tevredenheid toetsingen. 

In het matchen van de begeleider aan een casus wordt er naast de benodigde deskundigheid ook vooral gekeken of de begeleider als persoon past bij de cliënt en het gezin. Een van de elementen waarin Biemond Zorgalternatief zich onderscheidt is het laagdrempelige en persoonlijke karakter van onze ondersteuning. We verleggen de professionele kaders zoals deze normaliter verwacht worden door die stapjes extra te zetten, daadwerkelijk naast en bij de cliënt te staan wanneer dit nodig is en staan voor een no -nonsense aanpak. Daarnaast is de relatie tussen de professional en de cliënt essentieel omdat onze trajecten vaak langer duren en wij dichterbij komen dan sommige andere hulpverleners. Dit vraagt om een flinke dosis lef, passie, deskundigheid en vooral flexibiliteit. 

 

Teamleden

Bram – WLZ & JW
Jeugd en gezinsprofessional i.o. 
Kernkwaliteiten: Geduldig & continue betrokken
‘’Persoonlijk contact met ruimte voor humor vind ik erg belangrijk.’’ 

Het hebben van een wederzijdse klik is de sleutel om tot een fijn en doeltreffend begeleidingsklimaat te kunnen komen.  Bram sluit aan, heeft een lange adem en weet altijd een ingang te vinden in het contact met zijn cliënten waardoor men in beweging durft te komen en er bij chaos weer rust in de situatie ontstaat. Bram heeft jarenlange ervaring met o.a. moeilijk verstaanbaar gedrag en veel affiniteit met autisme en aanverwante problematiek. Zijn aanpak is laagdrempelig en flexibel te noemen. Richtlijnen bieden belangrijke kaders en houvast maar daarbinnen is er ook gewoon ruimte om te verkennen en het ook gewoon leuk te mogen hebben samen. 

Evy – WMO

Dog assisted coach / ambulant begeleider (AKR geregistreerd)
Kernkwaliteiten: Doortastend & nieuwsgierig. 
‘’Mensen hebben geen oordeel naar de hond en zo heeft de hond geen oordeel t.a.v. de mens. Het contact blijft daardoor puur”.
“Ik ben benieuwd hoe ik je echt kan helpen. Is de vraag die je stelt de werkelijke vraag, of schuilt er een diepere vraag achter die je niet durft uit te spreken? En wat weerhoudt je ervan dat te doen?”

Evy is een van onze Dog Assisted Coaches (AKR – Animal assisted interventions) en werkzaam als ambulant begeleider voor binnen de WMO 
Ze is gedreven om de mens achter de hulpvraag echt te leren kennen om zo passende ondersteuning te kunnen geven. Indien nodig doet ze dit door ervaringsgericht te werken, samen met haar trouwe viervoeter Choco. Dit helpt om onderliggend gedrag beter inzichtelijk te krijgen en te trainen. Evy hanteert een praktische en oplossingsgerichte aanpak, gericht op wat goed gaat en wat de cliënt kan. Met haar doortastendheid, humor en nieuwsgierigheid weet ze cliënten te motiveren om zichzelf uit te blijven dagen. Naast haar werkzaamheden bij Biemond Zorgalternatief is Evy ook werkzaam als beleidsmedewerker Bestaanszekerheid bij de gemeente Tilburg.

Luca – JW

Jeugd en Gezinsprofessional 
Kernkwaliteiten: Aansluiten, verbinden & waarborgen 
‘’Ik werk graag buiten de kaders en ben niet van het stilzitten.”

Luca vindt het opbouwen van een vertrouwensband in het begin belangrijk. Vanuit die relatie geeft ze invulling aan de begeleiding en bij voorkeur door op pad te gaan. De ‘’all hands on’’ manier van werken bij Biemond Zorgalternatief en het kunnen bieden van maatwerk past goed bij haar. Naast dat zij een van onze jongste Jeugd en Gezinsprofessionals is weet zij vanuit haar eigen en ruime levenservaring op een professionele manier van betekenis te zijn voor haar cliënten en ouders. Luca’s manier van werken gaat volledig over gelijkwaardigheid en staat er voor de jongeren waar zij mee werkt. 

Maartje – JW / WLZ/ WMO
Ambulant begeleider – communicatie specialist 
Kernkwaliteiten: Flexibel & daadkrachtig 
“Als je gedrag gaat zien als communicatie, in plaats van onvermogen, zijn er altijd tal van mogelijkheden.’’

Maartje is een expert op het gebied van communicatie en spraakcomputers. Met haar achtergrond als logopediste en jarenlange werkervaring met moeilijk verstaanbare jeugdigen is zij een rots in de branding voor veel van onze cliënten en gezinnen. Maartje pleit voor maatwerk en zoekt altijd de samenwerking op om met elkaar tot een passend ondersteuningsklimaat te kunnen komen. Naast de ambulante begeleiding binnen Biemond Zorgalternatief geeft Maartje ook logopedie vanuit haar eigen onderneming.
Vraag ons gerust naar meer informatie of neem een kijkje op www.commens-oc.nl

Thamara – Assistent
Cliënt tevredenheid / vliegende keep. 
Kernkwaliteiten: Invoelend & empatisch
‘’Iedereen wil zich écht gehoord en gezien voelen. Daar wil ik mij hard voor maken!’’

Thamara weet vanuit haar eigen ervaringen invulling te geven aan het contact met onze cliënten. Met een MBO 4 diploma en propedeuse op zak is ze nog maar een klein stapje verwijderd haar ervaringen bij de kennis te voegen en aan het werk te gaan als HBO Social Worker.
Thamara’s positiviteit en optimistische benadering brengt rust in de tent, maar vooral een gevoel van veiligheid. In haar werkzaamheden bij Biemond Zorgalternatief kan zij haar kwaliteiten volledig inzetten tijdens de cliënt tevredenheid metingen. 

Laura – JW/WMO
Ambulant begeleider
Kernkwaliteiten: Analytisch & nieuwsgierig 
‘’Iedereen heeft kwaliteiten, maar je haalt er pas kracht uit als je ze weet te gebruiken vanuit intrinsieke motivatie.’’

Laura heeft een puzzel talent en weet al snel waar de schoen wringt. Het contextueel kijken en werken is voor haar een vanzelfsprekendheid en heeft daarbij een sterk oog voor hoe de dynamieken verlopen binnen gezinssystemen. Laura heeft haar ervaring opgedaan binnen woongroepen, het speciaal basis onderwijs en in het ambulante werkveld en meer dan bekend is met allerlei vormen van ASS, gedragsproblemen en problemen in de emotie regulatie. Laura’s aanpak sluit volledig aan bij de visie van de organisatie en is no-nonsense te noemen: altijd gericht op wat er nodig is zodat iemand het langdurig weer zelf kan. 

Susanne – WMO/JW
Ambulant begeleider
Kernkwaliteiten: Flexibel & doortastend 
‘’Door ook eigen ervaringen te delen in het contact met ouders verklein je de afstand. Als hulpverlener ben je namelijk ook gewoon mens en je trekt wel voor een langere tijd met iemand op.’’ 

Susanne heeft veel werkervaring opgedaan binnen de gehandicaptenzorg, ambulante jeugd- en gezinshulp en verkregen vanuit het ouderschap. Susanne durft te verbinden en daadwerkelijk naast ouders te gaan staan wanneer zij uitdagingen ervaren in hun ouderschap. Door goed te observeren in het systeem en ouders actief mee te nemen in het maken van afspraken en het bieden van psycho-educatie helpt zij hen zelf inzichten te verkrijgen. Susanne’s aanpak creëert ruimte en is gericht op het vinden van acceptatie in dat wat we niet kunnen veranderen en te zoeken naar wat we kunnen toevoegen om beter invulling te geven aan het ‘zorg-ouderschap’.   

Sonja- WMO/JW

Ambulant begeleider/ Autisme coach
Kernkwaliteiten: Vastberaden & oplossingsgericht
‘’Het is belangrijk de tijd te krijgen en te nemen om te onderzoeken wat iemand daadwerkelijk kan helpen bij het omgaan met zijn/haar problemen.’’

Sonja heeft een passie voor mensen met een Autisme diagnose en heeft ruime ervaring met hoogbegaafdheid en ondersteuning binnen het onderwijs. Sonja is een verbinder , doorzetter en weet daarmee ook andere disciplines om de cliënt heen mee te nemen in haar aanpak om tot passende oplossingen te komen. Daarbij maakt zij o.a. gebruik van het Autisme paspoort. In het contact met haar cliënten neemt zij de tijd om tot gesprek te komen en combineert haar begeleiding met passende activiteiten buiten de deur. Ook werkt Sonja als sportdocent en leerlingbegeleider op een middelbare school en is geregistreerd Autisme coach. 

Chantal – JW/WLZ/WMO

Jeugd en Gezinsprofessional
Kernkwaliteiten: Perfectionistisch & empatisch
‘’Betrouwbaarheid, transparant zijn en echt verbinden met mijn cliënten staat voorop.’’

Chantal legt de nadruk op het belang van de cliënt en is altijd bereid om de nodige extra inspanning te leveren wanneer dit ten goede komt van de ontwikkeling van haar cliënt en zijn/haar systeem. Haar manier van werken gaat gepaard met een dosis empowerment, structuur en zet altijd in op de regie terug aan de cliënt te geven. Chantal is ruim ervaren binnen het (ambulante) werkveld en onze doelgroep. Aanvullend heeft zij ook affiniteit met thema’s als rouwverwerking en echtscheidingsproblematiek. Dit maakt haar ruim inzetbaar en flexibel in het contact met de gezinnen waar zij mee werkt. 

Peter – Assistent en ICT beheer
Kernkwaliteiten: Bedachtzaam & empathisch 
“Diepgaande gesprekken met mensen vind ik echt interessant.”

Peter heeft jarenlang in het basisonderwijs gewerkt. Aanvankelijk met lesgeven, schoolbeleid en later met ondersteunen op bestuursniveau als bovenschools ICT-coördinator en beleidsmedewerker. Daarnaast heeft Peter training gevolgd voor coaching en mediation.

Jettie Administratie, Backoffice
Kernkwaliteiten: Kritisch en bescheiden
‘’Ik hou van een uitdaging , lekker aanpakken en alles goed op orde te hebben.’’ 

Jettie’s nuchtere persoonlijkheid en no-nonsense aanpak is van grote meerwaarde binnen een organisatie waarin er continue van alles kan gebeuren. Met daarbij een sterk analytisch vermogen zorgt zij voor het nodige overzicht en rust achter de schermen van het primaire proces. Naast haar drukke gezinsleven heeft ze ook de nodige werkervaring opgedaan bij verschillende bedrijven, waaronder ook als begeleider in de zorg. 

Raymonde Bestuurder, Counselor , Dog assisted Coach
Kernkwaliteiten: Analytisch & doelgericht 
“Kennis is overdraagbaar, passie niet. Werken bij Biemond Zorgalternatief is voor mij meer een lifestyle die je moet willen en daar vervolgens ook nog op professionele wijze invulling aan kunnen geven’’ 

Na jaren in de gehandicaptenzorg te hebben gewerkt rolde ik als zzp’er het werkveld van de sociaal werker in. Het werken met kwetsbare mensen voelde als vanzelfsprekend en raakte iets bij me aan. 
Biemond Zorgalternatief is de naam van mijn eenmanszaak en betekent simpelweg een alternatief op de reguliere gezondheidszorg waarbij we ervoor kiezen écht een paar stappen verder te gaan. Zo bieden we bijvoorbeeld telefonische bereikbaarheid van mijn collega’s voor hun cliënten buiten kantooruren op het moment dat het echt volledig mis gaat. Wel binnen alle redelijkheid en met de juiste afstemming natuurlijk. 

De organisatie is ontstaan vanuit mijn passie voor de multi-complexe doelgroep en wordt bekrachtigd door de missie om cliënten langdurig uit het zorgsysteem te houden daar waar dit mogelijk is.  Dit doen we door individuele begeleiding op maat aan te bieden gericht op het versterken van het individu en de systemische context. Ik vind het belangrijk om niet alleen aan een doel te werken met iemand, maar vooral die langdurige verandering te kunnen realiseren waarbij de cliënt eigenaarschap ervaart en steviger in de schoenen staat om de rest van het leven te kunnen doen binnen zijn/haar wensen en mogelijkheden. 

Goede zorg betekent voor mij méér ‘hands on’ wanneer moet, uit de kast te halen wat je kunt en ‘hands off’ zodra dit weer kan zonder gelijk volledig los te moeten laten. Als ambulant begeleider kun je zoveel meer van betekenis zijn met de juiste theoretische kennis en veel praktijk ervaring.  Zolang je maar bereid bent je te durven verbinden aan de cliënt en ook wat van jezelf te laten zien. Dat gaat gewoon niet vanachter een tafel met een commitment tussen 09.00 en 17.00. 

Mijn persoonlijke passie ligt vooral bij de 18-/18+ doelgroep. Ook ik maak soms gebruik van mijn therapie honden Lynn en Tess in het contact met de cliënten. Beiden zijn daarvoor gecertificeerd en AKR geregistreerd.