Missie en Visie van Biemond Zorgalternatief

Bij Biemond Zorgalternatief gaan we uit van de gedachte dat ongeacht wat je meedraagt in je rugzak en welke tegenslagen je al hebt ervaren, je iedere dag opnieuw de keuze kan maken het anders aan te gaan pakken en jezelf opnieuw te leren kennen. Door verantwoordelijkheid te leren en durven nemen voor de kwetsbare stukjes in jou die óók onderdeel zijn van wie jij bent leer je om op een voor jou passende manier om te gaan met de ongemakken van het dagelijks leven en hoe deze in relatie staan tot jouw diagnose (indien aanwezig). Wij geloven er in dat ieder mens goed is zoals hij is, maar de uitdaging hem vooral ligt in het ontdekken van wat jouw pad is en op welke manier je weer tot ontwikkeling en bloei kan komen. 

Biemond Zorgalternatief is voornamelijk werkzaam binnen de provincie Zuid-Holland, vanuit de gemeente Hoekse Waard. 
Gesprekken kunnen ook per videogesprek plaats vinden als dit gewenst is. 

De begeleiding vindt plaats bij de mensen thuis, in hun eigen vertrouwde omgeving of desgewenst op school/werk. 

Biemond Zorgalternatief heeft een breed netwerk en kent de sociale kaart binnen Zuid-Holland, waardoor gericht kan worden verwezen en samengewerkt met andere instanties. Door een samenwerking zoals met de regio ZHZ en de GGD is er een korte lijn met andere zorgverleners en is het snel schakelen met korte lijnen binnen  jouw zorgtraject.

5/5