Welkom bij Biemond Zorgalternatief

Biemond Zorgalternatief is een kleinschalige zorg organisatie en biedt ambulante begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen met multicomplexe problematieken, maar ook hun gezinsleden en mensen in de (in)directe omgeving. Denk bij multicomplexe problematieken onder andere aan autisme, hoog gevoeligheid, AD(H)D en comorbiditeiten. Comorbiditeiten zijn bijkomende aandoeningen naast de hoofddiagnose.  

Biemond Zorgalternatief werkt nauw samen met GGZ instellingen, haptotherapeuten, collega coaches, trainers en andere organisaties met het doel om  gezamenlijk tot een passende vorm van begeleiding (en behandeling) te komen. 

Uniek aan de begeleiding van Biemond Zorgalternatief is de inzet van therapiehonden. Samen met de begeleider dragen de honden bij aan een ontspannen manier van samenwerken. Ook dragen zij bij aan de laagdrempeligheid in zowel contactname als in activiteit en worden ingezet om samen te werken aan het leren van nieuwe vaardigheden, inzicht te verkrijgen in eigen kunnen en aankunnen, maar ook om kinderen, jongeren en volwassenen te ondersteunen in de begeleiding. De honden geven houvast en  hoeft men niet persé te praten, maar werken wij met en via de honden. Dat Biemond Zorgalternatief werkt met therapiehonden betekent niet dat er áltijd een hond mee komt en iedere begeleider hier mee werkt. 

Biemond Zorgalternatief gebruikt meerdere methodieken en wordt afgestemd op de hulpvraag van de cliënt. De visie en werkwijze is vooral geïnspireerd op de uitgangspunten van Gentle Teaching, Methode Heijkoop en elementen uit o.a. de Cognitieve gedragstherapie. 
Praktisch betekent dit dat er afwisselende werkvormen ingezet worden als begeleidingsgesprekken, opstellingen , activiteiten zoals wandelen en gerichte opdrachten afgestemd op de behoeften en relevantie van dat moment.

Biemond Zorgalternatief SKJ en AKR geregistreerd.

5/5