Welkom bij Biemond Zorgalternatief

Biemond Zorgalternatief is een kleinschalige zorg organisatie en biedt ambulante begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen met multicomplexe problematieken, maar ook hun gezinsleden en mensen in de (in)directe omgeving. Denk bij multicomplexe problematieken onder andere aan autisme, hoog gevoeligheid, AD(H)D en comorbiditeiten. 

Biemond Zorgalternatief werkt nauw samen met GGZ instellingen, haptotherapeuten, collega coaches, trainers en andere organisaties om indien nodig gezamenlijk tot een passende vorm van begeleiding (en behandeling) te kunnen komen. 

Uniek aan de begeleiding van Biemond Zorgalternatief is de inzet van therapiehonden. De honden dragen bij aan een ontspannen manier van samenwerken en laagdrempeligheid in zowel contactname als in activiteit en worden ingezet om samen te werken aan het leren van nieuwe vaardigheden, inzicht te verkrijgen in eigen kunnen en aankunnen, maar ook om kinderen, jongeren en volwassenen te ondersteunen in de begeleiding. De honden geven houvast en door inzet van de honden hoeft men niet persé te praten, maar werk ik met en via de honden. Dat Biemond Zorgalternatief werkt met therapiehonden betekend niet dat er áltijd een hond mee komt. 

Biemond Zorgalternatief werkt vanuit meerdere methodieken. De visie en werkwijze is vooral geïnspireerd op de uitgangspunten van Gentle Teaching, Methode Heijkoop, Yucel Methode (herstel coaching) , wandel en natuur coaching, Dog Assisted Coaching en elementen uit o.a. de Cognitieve gedragstherapie, Voice Dialogue en Systemisch werk.
Praktisch betekend dit dat er afwisselende werkvormen ingezet worden als begeleidingsgesprekken, opstellingen , activiteiten zoals wandelen en gerichte opdrachten afgestemd op de behoeften en relevantie van dat moment.

Tevens is Biemond Zorgalternatief SKJ en AKR geregistreerd.

5/5